Afmelden

/
Nogmaals willen wij jullie dringend vragen om je in ieder geval af te melden bij Jim als je niet bij een repetitie of uitvoering kunt zijn. Je kunt je afmelden via SMS, whatsapp of e-mail. Jim geeft dit direct door aan Yvonne of als het een uitvoering betreft ook aan Wim. Het is voor Yvonne en Wim heel vervelend als zij pas bij het begin van een repetitie of uitvoering zien dat iemand onverwacht afwezig is.

Apparatuur

/
Wim heeft nog een kast boven in de groene kamer kunnen regelen. Dit betekent dat het mengpaneel (" het lijk") en de grote boxen niet meer naar beneden gedragen hoeven worden, wat het gemakkelijker maakt wanneer we optreden.

Uitvoeringen

/
Er zijn weer een paar optredens in de planning opgenomen.

Nieuw e-mail adres

/
Marion Nypels heeft een nieuw e-mail adres.

Nieuwe uitvoeringen

/
Wij hebben een aantal mogelijkheiden om uitvoeringen te geven buiten de kerk.

Zomervakantie

/
Op basis van de reacties van de leden is definitief besloten om de laatste repetitie op maandag 20 juni te houden.

Programma Grubbeveld

/
Sonja en John hebben de afspraken voor ons optreden op 3 april bij Grubbeveld geregeld.

Leuke reactie

/
Wij hebben leuke reacties gekregen van het nichtje van Arno.

Complimenten

/
Vanwege zijn geduld en rust bij het optreden afgelopen zondag in de De Heeg verdient Wim onze complimenten.

Banner

/
Carin heeft voor een banner van Evolution gezorgd.